Me Commussa haluamme luoda parhaan mahdollisen alustan auttamisen tarpeille. Tähän kuuluu tärkeänä osana myös alustan turvallisuus ja viihtyvyys. Yhteisösäännöissämme haluamme määritellä ne rajat ja ohjeet joiden uskomme pitävän alustamme turvallisena ja viihtyisänä.

Palveluehtojemme lisäksi annamme yhteisöllemme seuraavat ohjeet. Nämä ohjeet perustuvat maalaisjärjen filosofiaan, ja niitä sovelletaan kaikkeen käyttäjien tuottamaan sisältöön ja toimintaan palveluissamme. Tätä dokumenttia pidetään elävänä asiakirjana, jota päivitämme säännöllisesti Commu-yhteisön ja -palvelun kehityksen perusteella. Commu-palvelun tiettyihin palveluihin tai ominaisuuksiin voidaan soveltaa lisäohjeita tai erityisiä poikkeuksia.

Yhteisösääntöjen rikkomisesta voi seurata sisällön muokkaus tai poistaminen, tilin sulkeminen tai käyttäjälle annettu varoitus. Osana ehtojamme sitoudut myös yhteisösääntöihin.

 

Kanssakäyminen muiden käyttäjien kanssa

 

Olet itse vastuussa kanssakäymisestä muiden Käyttäjien kanssa, siitä riippumatta tapahtuuko kanssakäyminen verkossa tai kasvotusten. Sinun tulee olla rehellinen ja ystävällinen muita käyttäjiä kohtaan. Sinun ei tule yrittää huijata tai muuten yksipuolisesti hyötyä muista käyttäjistä. Ole kunnioittava ja huomioi muut.

 

Vihapuhe ja häirintä

 

Emme hyväksy minkäänlaista vihapuhetta tai häirintää. Vaikkakin nämä ovat joskus tulkinnanvaraisia, niin meille vihapuhe on mitä tahansa sisältöä tai toimintaa, joka edistää tai kannustaa syrjintään, halventamiseen, häirintään tai väkivaltaan seuraavien suojattujen ominaisuuksien perusteella: rotu, etninen alkuperä, ihonväri, kasti, kansallinen alkuperä, maahanmuuttotilanne, uskonto, sukupuoli, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, vakava terveydentila ja veteraanien asema.

Häirinnällä on monia ilmenemismuotoja, kuten ahdistelua, henkilökohtaisia hyökkäyksiä, fyysisen vahingoittamisen edistämistä, vihamielisiä ratsioita ja ilkeämielistä väärien ilmoitusten tekemistä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä erityisesti ei-toivottuna seksuaalisena lähentelynä ja houkutteluna, seksuaalisena esineellistämisenä tai halventavina hyökkäyksinä, jotka liittyvät henkilön havaittuihin seksuaalisiin käytäntöihin.

 

Ilmoitusten luominen Commussa

 

Luomalla ilmoituksen sitoudut siihen, että antamasi tiedot ovat oikeita ja totuuden mukaisia, se on oikeassa kategoriassa, oikean tyyppinen ja sen sisältöä ei ole kirjoitettu harhaanjohtavasti. Sitoudut siihen, että ilmoituksesi ovat ajankohtaisia ja olet valmis saamaan käyttäjiltä viestintää ilmoitukseesi liittyen sekä valmis tarjoamaan tai vastaanottamaan ilmoituksessa mainittua palvelua. Luomasi ilmoitus ei sisällä mitään seuraavassa kappaleessa mainituista kielletyistä aiheista. Sisältö ei sisällä tekijänoikeudella suojattua materiaalia jota sinulla ei ole oikeus jakaa eteen päin.

Ilmoituksen sijaintia ei tarvitse merkata todelliseen sijaintiisi, mutta sijainnin on oltava sellainen, että olet valmis tarjoamaan tai vastaanottamaan ilmoituksessa mainittua palvelua kyseisellä alueella. 

 

Commussa kiellettyn toiminnan lista

 

 • Tavaroiden myyminen kielletty
 • Prostituutio
 • Kaikki laittomat ja kaikenlaiseen laittomaan toimintaan pyytäminen, ohjaaminen tai neuvominen
  • Esim.
  • Nuuskan hankkiminen
  • Laittomat päihteet ja niiden hankkiminen
  • Alkoholia, päihteitä tai tupakkaa alaikäisille
  • Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen
 • Emme myöskään salli minkään päihteiksi luokiteltavien aineiden pyytämistä Commussa
  • Tämä pitää sisällään muun muassa tupakan ja alkoholin.
  • Sääntö koskee päihteiden pyytämistä toiselta käyttäjältä. Ei niistä puhumista tai tarjoamista vastapalvelukseksi.
 • Seksiseura ja puhtaasti parisuhteen hakemiseen liittyvät ilmoitukset
 • Hierontailmoitukset tai hieronnan tarjoaminen.
 • Veron kierto
 • Vihapuhe ja väkivaltainen sisältö
 • Vaaralliseen toimintaan pyytäminen ja yllyttäminen
  • Muun muassa kiusaaminen
 • Ihmisten pyytäminen mielenosoituksiin tai niiden mainostaminen
  • Pitää sisällään myös mielenosoitusten vastaiseen toimintaan tähtäävät ilmoitukset
 • Oman poliittisen, uskonnollisen tai seksuaalisuuden näkemyksen levittäminen
  • Näistä puhuminen on sallittu, mutta oman näkemyksen levittämiseen tähtäävä toiminta ei.
  • SALLITTU: “Tarjotaan vertaistukea transnuorille”
  • KIELLETTY: “Miksi sinun kannattaa kuulua X-uskontoon?”
  • SALLITTU: “Juttuseuraa ilmastoasioihin liittyen”
  • KIELLETTY: “Halutaan jakaa ajatuksia hallituksen kaatamisesta”
 • Esiintyminen toisena käyttäjänä, henkilönä tai organisaationa.
 • Toisen käyttäjän käyttäjätilin, -tunnuksen tai salasanan käyttö kuten myös salasanan antaminen kolmannelle osapuolelle tai sallia kolmannen osapuolen käyttää tiliäsi.
 • Henkilötietojen pyytäminen alle 18-vuotiailta henkilöiltä.
 • Lainan tai rahan pyytäminen. Commu ei ole pankki.
 • Freelancer toiminnaksi laskettavat ilmoitukset
 • Ilmoitukset jotka ovat lähinnä oman maksullisen palvelun mainostamista.

Huijaaminen, tietojen kalastelu, valehtelu, kiusaaminen

 

Kuten oli mainittu kappaleessa “Kanssakäyminen muiden käyttäjien kanssa”, tulee sinun olla rehellinen tarkoituksen mukainen toimiessasi muiden käyttäjien kanssa. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisia huijausyrityksiä vastaan ja työskentelemme erittäin mieluusti viranomaisten kanssa selvittääksemme kaikki tällaiseen toimintaan viittaavat tapahtumat. Yhtä lailla puutumme välittömästi kiusaamistapauksiin ja pidämme niitä tarvittaessa laittomana toimintana.

 

Seksiseuraan, seksuaalisuuteen ja puhtaasti parisuhteen hakemiseen liittyvä toiminta

 

Commu ei ole parisuhdesovellus eikä meidän alustallamme tule käydä seksuaalisuuteen liittyvää toimintaa tai keskustelua. Älä siis kysele muilta käyttäjiltä mitään heidän parisuhdetilanteista tai mieltymyksistä, älä pyydä heitä treffeille äläkä pyydä heiltä ulkonäköön liittyviä materiaaleja. Meillä on nollatoleranssi tämän suhteen ja tämän pykälän rikkominen johtaa yleensä tilin sulkemiseen.

 

Vertaistuen antaminen

 

Vertaistuen antaminen on lähtökohtaisesti erittäin toivottavaa toimintaa. Käyttäjä sinun täytyy kuitenkin ymmärtää tähän liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Mikäli haluat antaa toiselle käyttäjälle vertaistukea, tulee sinun ensiksi tutustua Commun vertaistuki oppaaseen osoitteessa https://commuapp.fi/ohjeet-vertaistukeen

Mikäli haluat pyytää alustalla vertaistukea, tulee sinun ymmärtää ettei sinulle vastaava henkilö ole välttämättä millään tavalla koulutettu vertaistuen antamiseen eikä hänen antamansa tuki ole välttämättä sinulle sopivaa. Et voi siis pitää vertaistukea antavia henkilöitä millään tavalla vastuussa heidän antamistaan neuvoista tai tuesta. (Poikkeuksena yhdistysten ja yritysten ammattiedustajat jotka voivat antaa tukea oman työnsä kautta. Tällöin pätee normaalit kuluttajan suojalait)

Mikäli keskustelussa herää epäilys omasta tai toisen henkilön akuutin hyvinvoinnin muutoksista kannattaa olla menemättä liian syvälliseksi ja tarvittaessa apua voi aina kysyä https://www.tuntuu.fi/apua.html. Joskus vertaistukea antaessa kannattaa vain rohkaista hakemaan apua julkiselta puolelta ja tarvittaessa olla tukena kotona poistumisen kynnyksen madaltamiseksi.

Vertaistukea antaessa muista tunnustella omaa jaksamista ja voimavaroja muiden auttamiseen. Ole empaattinen itsellesi ja vie keskustelu juuri niin syvälliseksi, kuin sinusta tuntuu.

https://www.tuntuu.fi/apua.html sivustolta löydät hyviä chättejä vinkkien kysymiseen itsellesi ja toiselle. Paikalliset kriisi/terveyskeskukset lisäksi ohjeistavat tarvittavan avun pariin. Hätätilanteissa ole yhteydessä 112.  ÄLÄ EPÄRÖI PYYTÄÄ APUA.

Keskusteluissa, varsinkin kun on kyseessä vertaistuki, on hyvä tiedostaa että ne voivat herättää tunteita. Vanhoja asioita voi muistua mieleen. Keskustelut olisi hyvä aina lopettaa jokapäiväisiin hyviin, hyvää mieltä tuottaviin asioihin. Palata tähän hetkeen ja suunnata ajatukset tulevaan, mukaviin asioihin ja tekijöihin.