Käyttöehdot

Käyttöehdot

Tietosuoja löytyy täältä: Tietosuoja

Käyttämällä Commua (Ronsam Digital Oy, Y-tunnus: 3168016-8, jäljempänä myös ”Commu”) tarjoamaa palvelua hyväksyt nämä Käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Luethan alla tarkemmin kuvatut käyttöehdot huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

 

Yleistä

”Commu-palvelulla” tai ”palvelulla” tarkoitetaan Commun luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta, Commun verkkosivustoa (commuapp.fi) sekä muita Commun tarjoamia liitännäisiä palveluita. 

Commun tarjoaman palvelun tai sen osan käyttäminen edellyttää, että Käyttäjän on ensin täytynyt lukea, ymmärtää ja hyväksyä käyttöehtojen muodostamat sopimusehdot. Käyttöehdot hyväksymällä, rekisteröitymällä Commun käyttäjäksi, lataamalla palvelun sovelluksen tai muutoin ottamalla Commu-palvelun käyttöön, vahvistat ymmärtäneeksi ja hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Commu pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, Commu ilmoittaa tehdyt muutokset käyttöehtojen loppuosaan, ilmoittaen koska muutos on tehty (päivämäärällä). Uudistukset käyttöehtoihin tulevat voimaan aikaisintaan kun:

 1. a) Muutoksesta on kulunut seitsemän (7) vuorokautta; tai
 2. b) Käytät palvelua ensimmäisen kerran käyttöehtojen muutoksen jälkeen.

Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tai olla osallisena palvelun käytössä. Ottaessasi palvelun käyttöön, hyväksyt ja ymmärrät, että sinulla ei ole peruuttamisoikeutta suoritettuun palveluun. Mikäli haluat päättää käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, sinun tulee lopettaa välittömästi Commu-palvelun käyttö sekä poistaa palvelun käyttämistä varten ladattu sovellus ja käyttäjätili.

Käyttöehtojen lisäksi Commussa on voimassa erilliset yhteisösäännöt. Käyttäjänä sitoudut siihen, että olet tietoinen kullakin hetkellä voimassa olevista yhteisösäännöistä ja perehdyt niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Yhteisösäännöt ovat elävä dokumentti ja Commu voi päivittää sitä vapaammin kuin käyttöehtoja, kuitenkin niin, että viimeistään sovellusta käyttäessä käyttäjälle huomautetaan uusista muutoksista yhteisösääntöihin

Commu-palvelun käytön mahdollistavien sovellusten, kuten mobiili- ja tablettisovellusten, jotka on saatettu käyttäjän saataville Applen App Storessa, Google Playssa tai muun palveluntarjoajan kautta, käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

 

Rekisteröityminen

Rekisteröityessäsi Commuun hyväksyt tässä dokumentissa kerrotut ehdot ja sitoudut siihen, että alla mainitut ehdot toteutuvat.

 • Olet vähintään 15-vuotias TAI käytät Commua vain huoltajan valvonnan alaisena.
 • Antamasi tiedot ovat oikeita ja paikkaansa pitäviä
 • Ymmärrät, että sinulla, ja vain sinulla, on täysi vastuu omasta tilistä, sillä tehdystä sisällöstä ja sen kautta tehdystä toiminnasta. 
 • Ymmärrät, että sinulla on vastuu tilisi pitämisestä turvallisena. Vastaat siitä, että salasanasi on tarpeeksi vahva, muilla ihmisillä ei ole pääsyä laitteellesi eikä sähköpostiin jne.
  • Mikäli tilisi kautta suoritetaan haitallista tai vahingoittavaa toimintaa, voimme pitää sinua korvausvelvollisena
 • Ymmärrät, että sinulla voi olla vain yksi tili

Commuun rekisteröityminen väärällä nimellä tai sellaisella sähköpostilla joka ei ole sinun henkilökohtainen sähköpostisi on kielletty.

 

Kanssakäyminen muiden käyttäjien kanssa

Olet itse vastuussa kanssakäymisestä muiden Käyttäjien kanssa, siitä riippumatta tapahtuuko kanssakäyminen verkossa tai kasvotusten. Sitoudut ryhtymään kohtuullisiin varotoimenpiteisiin kaikessa muiden Käyttäjien kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

Sitoudut noudattamaan kullakin hetkellä voimassa olevia yhteisösääntöjä ja niissä määritettyjä sääntöjä käyttäjien kanssa toimimiseen.

Tiedostat, että Commu ei lähtökohtaisesti tarkasta Käyttäjien tosiasiallista henkilöä tai Käyttäjien Commuun lisäämää sisältöä ja, että Commulla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta taata sitä, että toinen Käyttäjä on sitä mitä sanoo. Commu ei ole vastuussa kolmansien osapuolien, kuten muiden Käyttäjien Commuun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. Ymmärrät, että Commun tarjoamat tiedot käyttäjistä ovat vain sinun päätöksenteon tueksi, eivätkä lupauksia tai takauksia mistään.

Sitoudut vapauttamaan Commun kaikesta vastuusta tai vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjän (mukaan lukien sinun) käyttäytymisestä Commu-palvelua käytettäessä. Edellä mainittu vastuuvapaus käsittää minkä tahansa tyyppiset välittömät, välilliset, erityiset ja /tai satunnaiset sekä muut vastaavat vahingot, mukaan lukien taloudelliset menetykset, varallisuusvahingot, ruumiinvammat, tunnevaikeudet ja / tai muut vahingot, jotka saattavat aiheutua viestinnästä, kanssakäymisestä, sopimuksista tai muusta käyttäytymisestä muiden Käyttäjien tai muiden henkilöiden kanssa, joita kohtaat Commu-palvelua käytettäessä.

Huomaa, että sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus pyytää Commulta todistusaineistoa edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa. Tästä lisää kappaleessa Vastuut, oikeudet ja velvollisuudet.

 

Käyttäjän vastuu henkilötiedoista

Sitoudut siihen, että itsestäsi kertomat tiedot ovat ajantasaisia, totuudenmukaisia eivätkä sisällä loukkaavaa tai laitonta materiaalia. Laittomaksi materiaaliksi lasketaan myös muun muassa tekijän oikeudella suojatut materiaalit.

 

Ilmoitusten tekeminen Commussa

Luomalla ilmoituksen sitoudut siihen, että antamasi tiedot ovat oikeita ja totuuden mukaisia, se on oikeassa kategoriassa, oikean tyyppinen ja sen sisältöä ei ole kirjoitettu harhaanjohtavasti. Sitoudut siihen, että ilmoituksesi ovat ajankohtaisia ja olet valmis saamaan käyttäjiltä viestintää ilmoitukseesi liittyen sekä valmis tarjoamaan tai vastaanottamaan ilmoituksessa mainittua palvelua. Ilmoitusta luodessasi sinun täytyy olla tietoinen kyseisellä hetkellä voimassa olevista yhteisösäännöistä ja sitoudut siihen, että et riko näitä sääntöjä eikä ilmoituksesi sisällä mitään yhteisösäännöissä mainittuja kiellettyjä asioita.

Commun käyttäjänä olet  täysin vastuussa ilmoituksistasi ja niiden sisällöstä. Commu ei ota vastuuta ilmoitusten sisällöstä.

Pidätämme oikeuden tutkia ja ryhtyä asianmukaisiin oikeustoimiin käyttäjää vastaan, joka Commun yksinomaisen tulkinnan mukaan rikkoo näitä määräyksiä. Tämä voi tarkoittaa myös tällaisten toimien ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille.

 

Toiminta organisaation tilin alaisena

Commu mahdollistaa käyttäjän kuulumisen yhteen tai useampaan organisaatioon. Tämä mahdollistaa käyttäjälle muun muassa sen, että hän voi antaa itselleen eri kutsumanimen ja kuvan toimiessaan organisaation alla. Myöskin tällöin luodut ilmoitukset näkyvät erilailla.

Organisaatioon kuuluminen on käyttäjälle vapaaehtoista ja organisaatioon liittyessä sekä sen alla toimiessa käyttäjä hyväksyy, että organisaation ylläpitäjät näkevät hänen Commu-profiilissa olevia tietojaan, hänen käyttöhistoriansa organisaatiotilin nimissä sekä hänen organisaation alle luomat ilmoitukset. Käyttäjä hyväksyy, että hänen organisaatiotilille luoman sisällön aineettomat oikeudet omistaa lähtökohtaisesti organisaatio, eikä hän itse. Poikkeuksena tähän on käyttäjän sovelluksessa käymät keskustelut, joihin organisaatiolla ei ole oikeutta. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää oman ilmoituksensa omistuksen toiselle samassa organisaatiossa olevalle käyttäjälle. Tällöin siirtyy uudelle omistajalle myös aikaisemmin käydyt keskustelut. Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu häntä koskevista velvollisuuksista ja vastuista, vaikka hän toimisi organisaation alla ja luodun sisällön omistaa organisaatio.

Palvelun keskeytykset ja tekniset häiriöt

Commu ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisistä vioista, huoltotöistä, päivityksistä, televerkon tai Internet-verkon keskeytyksistä tai muista mahdollisista olosuhteista. Commu ei takaa tallennettujen tietojen säilymistä eikä ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta. Kehitämme Commua jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita, ja muutokset voivat vaikuttaa myös käyttöehtoihin.

 

Vastuut, oikeudet ja velvollisuudet

Ymmärrät ja hyväksyt seuraavat asiat:

 • Suomessa on sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että toisen käyttäjän kanssasi sopimat asiat voidaan tulkita Suomen lain mukaan sopimuksesi jonka osapuolia ovat sinä ja toinen käyttäjä tai käyttäjät. Sovitusta asiasta voi syntyä oikeustoimi Suomen sopimiseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti
 • Commu ei vastaa millään tavalla käyttäjien välisistä sopimuksista eikä ole sopimusosapuoli. Commulla ei ole mitään korvaus-, hyvitys- tai osallistumisvelvollisuutta mahdollisissa riitatilanteissa.
 • Commun käyttäjällä on oikeus pyytää Commulta tarvittaessa todistusaineistoa oman riita-asiansa ratkaisemiseksi. Oikeus tietoihin koskee vain tietoja joihin käyttäjä on osallinen. Commu pidättää oikeuden siihen, että mitä tietoja käyttäjille luovutetaan. Commulla on velvollisuus käsitellä tietopyyntö 30 päivän kuluessa pyynnön saamisesta. 
 • Commu ei vastaa työn laadusta eikä ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
 • Ilmoituksen tekijä on vastuussa
  • Ilmoituksen laillisuudesta
  • Siitä, että ilmoitus ei riko käyttöehtoja
  • Siitä, että ilmoitus ei riko tekijänoikeuksia
  • Palvelujen tarjoamisesta toiselle käyttäjälle sovitun mukaan
 • Ilmoituksen tekijällä on oikeus
  • Muokata ilmoitusta tai poistaa ilmoitus
  • Mainostaa omaa ilmoitustaan muissa medioissa.
 • Ilmoitukseen vastaava on vastuussa
  • Palvelujen tarjoamisesta sovitun mukaan
  • Siitä, että hän ei riko käyttöehtoja
  • Viestiensä todenmukaisuudesta
  • Oikeus nähdä käymänsä viestit
  • Siitä, että viestit eivät riko tekijänoikeuksia
 • Commulla oikeus pitää ilmoituksiin ja keskusteluihin liittyvää tietoa tallessa myös muokkauksien tai poistamisen jälkeen.
 • Käyttäjä on täysin vastuussa omien veroasioidensa hoitamisesta, mikäli hänelle kertyy palvelun kautta sellaista hyötyä jonka verottaja katsoo verotettavaksi. Käyttäjä on myös vastuussa siitä, että hän noudattaa työhön ja palkkaamiseen liittyviä lakeja.

 

Käyttöehtojen rikkomisen seuraukset

Commulla on oikeus lukita tai poistaa Palvelun Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvollisuuksiaan (esimerkiksi tekemällä Commussa käyttöehtojen vastaisia viestejä, käyttämällä Palvelua hyvien tapojen vastaisesti tai muuten).

Commulla oikeus sulkea tai poistaa mikä tahansa käyttäjätili perustuen pelkkään epäillyykseen, että tätä sopimusta on rikottu.

 

Käyttäjien väliset erimielisyydet

Käyttäjiä kannustetaan ratkaisemaan keskinäiset riidat ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Käyttäjät tiedostavat, että käyttäjien välisen riidan selvittäminen on täysin käyttäjien vastuulla. Commu ei ole käyttäjien välisen riidan osapuoli. Commu voi kuitenkin tarpeen tullen myötävaikuttaa riidan selvittämiseen antamalla tietoa ilmoituksen tai keskustelujen sisällöstä, jotta riidassa päästäisiin sopuun. Ymmärrät kuitenkin, että Commu ei ole vastuussa riitojen selvittämisestä tai selvittämisen edistämisestä.

Commu ei vastaa kolmantena osapuolena käyttäjien välisestä riidasta aiheutuneista kuluista, kuten juridisista palkkioista ja muista oikeudenkäyntikuluista.

 

Palaute

Palaute on meille tärkeää, jotta voimme kehittää Commusta entistä paremman. Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia, kommentteja kuin myös kehuja. Voit lähestyä meitä sähköpostitse (company@commuapp.fi), Commu-mobiilisovelluksen kautta tai muilla viestintävälineillä. Commu saa saamaansa palautteeseen korvauksetta palautteeseen liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Tiedostat palautteen antajana, että saamaamme palautetta pidetään Commun omaisuutena ja ei-luottamuksellisena. Jollei Commun tietosuojakäytännössä asetettujen henkilökohtaisten tietojen käyttöä koskevista rajoituksista muuta johdu, Commu voi vapaasti käyttää ja/tai levittää lähettämiä aineistoja rajoittamattomasti mihin tahansa tarkoitukseen.

 

Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 01.02.2024 alkaen. 

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Commun ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Commu-palvelua. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Commu-palvelun käyttämisen. Voit halutessasi sulkea Commu-tilisi milloin tahansa noudattamalla palvelun kautta saatavia ohjeita. Käyttöehtojen irtisanominen ei vapauta sinua sovittujen asioiden hoitamisesta, koska siihen liittyvä sopimus on sinun ja toisen käyttäjän välinen.

Sopimuksen irtisanominen ei myöskään tee tyhjäksi sellaisia ehtoja, joiden on luonteensa puolesta tarkoitettu pysyvän voimassa sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen. Tällaisia irtisanomisesta huolimatta voimaan jääviä ehtoja ovat muun muassa – näihin kuitenkaan rajoittumatta – Käyttöehtojen vastuuta, korvauksia, vahingon tyyppejä, tietosuojaa, riidanratkaisua, omistusoikeuden suojaamista kuvaavat kappaleet.

Commu voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä Commu-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti. Palvelun tarjoamisen keskeytyessä tai loppuessa Käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää palvelua.

 

Immateriaalioikeudet

Commu saa täyden käyttöoikeuden kaikkeen materiaaliin mitä sitä käyttäjänä lataat sovellukseen. Käyttäjänä sinun tulee hyväksyä se mahdollisuus, että julkisia tietojasi saatetaan myös käyttää uudelleen. Julkisilla tiedoilla viitataan tässä sellaisiin tietoihin joihin muut käyttäjät voivat sovelluksessa päästä käsiksi ilman, että siinä tarvitaan sinun aktiivista toimintaa. 

Commu ei käytä tietojasi tai materiaaliasi jälleenmyynti tarkoituksiin. Käyttäjänä sinä myös säiltytät materiaalien immateriaalioikeuden.

Mikäli haluat käyttää Commun logoa tai muuta vastaavaa brändiin tai ilmeeseen liittyvää materiaalia, tulee sinun ottaa yhteyttä ensiksi meihin ja pyytää käytölle lupa. Saat kuitenkin jakaa kuvakaappauksia sovelluksesta ilman erillistä lupaa.

Et saa käyttää mitään tiedon louhinta-, robotti-, kaavinta- tai vastaavia tiedonkeruu- tai poimintamenetelmiä palvelusisällön hankkimiseen. Mitään Commu-palvelun osaa ei saa kopioida, jäljentää, muokata, toisintaa, jakaa, toisintaa, ladata, lähettää, julkaista uudelleen tai myydä missään muodossa, kokonaan tai osittain tai millään keinoin, paitsi jos tämä nimenomaisesti erikseen sallitaan Käyttöehdoissa. Palvelua on mahdollista hyödyntää ainoastaan Käyttöehdoissa nimenomaisesti hyväksytyin keinoin.

 

Tietosuoja

Commu toimii henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Commu voi kerätä ja käsitellä Käyttäjän henkilötietoja Palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa.

Commu käsittelee käyttäjien henkilötietoja tietosuojaselosteen, tietosuojalainsäädännön sekä tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Commun tietosuojaseloste sekä tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta https://commuapp.fi/tietosuoja/. Käyttämällä palvelua hyväksyt tietosuojakäytännön ehdot.  

 

Sovellettu laki ja riitatilanteet Commun kanssa

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Nämä Käyttöehdot ovat laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Commu pyrkii aina ratkaisemaan Käyttöehtoja tai palvelua koskevat erimielisyydet neuvottelemalla. Mikäli riidan kohteesta ei päästä neuvotteluratkaisuun, kaikki Käyttäjien ja Commun näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Jollei sovellettavassa lainsäädännössä toisin määrätä, kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, riippumatta siitä kumpaa osapuolta pidetään välimiesmenettelyssä hallitsevana osapuolena.

 

Muut ehdot

Tämä sopimus on laadittu alun perin suomeksi. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen käännetty versio on ristiriidassa suomenkielisen version kanssa, suomenkielinen versio on etusijalla.

Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen (entire agreement) Commun ja sinun välillesi korvaten osapuolten väliset mahdolliset aiemmat palveluita koskevat keskustelut ja kirjeenvaihdon. 

Jos jokin näiden käyttöehtojen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpano kelvottomaksi, kyseinen osa muutetaan soveltuvan lain mukaiseksi niin, että se heijastaa mahdollisimman pitkälti osapuolten alkuperäisiä tarkoituksia, ja muut osat säilyvät voimassa kokonaisuudessaan. 

Jos Commu ei käytä jotain näiden käyttöehtojen mukaista oikeutta, se ei johda luopumiseen kyseisestä oikeudesta tai mistään muustakaan oikeudesta.

Käyttöehtoja tulkittaessa käyttöehtojen sisältö on käyttöehtojen otsikointiin nähden ensisijainen. Sopimuksen tulkinnassa noudatettavaa Contra proferentem- sääntöä ei tule soveltaa käyttöehtojen laatijan vahingoksi. Käyttäjällä on velvollisuus tutustua huolellisesti käyttöehtojen sisältöön ennen käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehdot on laadittu Commun sekä käyttäjän hyödyksi, sillä käyttöehdot asettavat ja täsmentävät osapuolten oikeuksia ja velvoitteita.

Sitoudut noudattamaan kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja säännöksiä käyttäessäsi Commu -palvelua.