Mitä ongelmia Commu ratkaisee?

Commun tarina lähtee saunan lauteilta. Juuri maailman pysäyttänyt Covid19 pandemia sai aikaan pohdinnan siitä, että miltä maailma tulevaisuudessa näyttäisi. Ensimmäisenä, ajankohdasta johtuen, tajusimme, että avuntarve, henkinen huonovointisuus, taloudellinen epävakaus ja tätä kautta kasvava pelko ihmisten eriytymisestä tulee olemaan osa tulevaisuutta.

 

Tämä lähtötilanne huomioiden lähdimme valjastamaan ajatuksia siitä, miten näihin ongelmiin vastattaisiin. Samalla tiesimme sen, että hädän suurentuessa auttajia varmasti löytyy. Historia on meille tämän opettanut. Tämä tulevaa maailmankuvaamme selkeästi parantava ja yhteisöllisämmäksi tekevä ajatus täytyisi vain tehdä selkeäksi visioksi ja konkreettiseksi toteutukseksi.

Keksimme Commun, auttamisen torin. Commun avulla yhdistettäisiin kaikki auttamisesta kiinnostuneet ja luotaisiin digitaalinen turvaverkko yhteiskuntaamme.

 

Auttamisen ja autetuksi tulemisen ongelmat

 

Tällä hetkellä auttamisen mahdollisuudet yksityisellä ihmisellä ovat rajalliset. Auttaminen vaatii erilaisiin Facebook-ryhmiin kuulumista, tai osallistumista yhdistystoimintaan. Voit myös tehdä rahallista hyväntekeväisyyttä tai osallistua muuten erilaiseen vapaaehtoistyöhön. Ongelmana näissä kaikissa kuitenkin on, että auttamisen ja autetuksi tulemisen kynnys on liian korkea, eikä auttaminen ei ole niin yksilölähtöistä kuin se voisi olla. Kaikissa näissä tehtävä auttaminen on kuitenkin hyvin tärkeää ja emme halua aliarvioida sitä.

 

Asian voi myös kääntää avuntarvitsijan näkökannalle. Apua on vaikea saada juuri silloin kun sitä tarvitsee, sitä voi olla vaikea pyytää sillä esimerkiksi Facebook-ryhmien haittapuoli on anonymiteetin katoaminen, tarjottava apu ei välttämättä vastaan tarpeeksi hyvin tarvetta ja kanava yksilöllisen avun saamiseen puuttuu.


Ihmisten on siis lähes mahdoton pyytää ja tarjota apua juuri silloin kun he sitä haluavat ja täysin omilla ehdoillaan.

 

Tulevaisuuden haasteet


Eräs alkuvaiheen pohdinnoista oli, että maailma saattaa olla pandemian ja sulkutoimien johdosta olla menossa kohti synkempiä aikoja. Toteutuessaan tämä johtaisi kasvavaan työttömyyteen ja yleisesti ottaen tarkoittaisi tiukempia aikoja taloudellisesti. Tätä varten halusimme tuoda maksullisen naapuriavun mahdollisuuden Commuun. Ostettavalla ja myytävällä naapuriavulla mahdollistetaan ihmisille parempi mahdollisuus suunnitella ja hoitaa talouttaan myös silloin, jos olemassa oleva päätulonlähde katoaa. Se tarjoaa myös keinon saada hieman lisätienestäjä auttamisen ohella.

 

Vaihdantatalous eli naapuriapu

 

Ihmisillä on, erilaisten aikapankkien mukaan, halua muodostaa lähipiireistään yhteisöllisempiä ja tehdä arjestaan näin helpompaa. Aikapankit eivät kuitenkaan ole vielä saavuttaneet sellaista suosiota, mikä potentiaali naapuriavussa olisi tarjolla. Aikapankkien ongelma on niiden monimutkaisuus ja se, että käyttäjän on vaikea päästä niihin sisälle. Tällöin mielenkiinto lopahtaa ja käyttäjämäärät jäävät pieniksi. Commussa vaihdantatalous on tehty helpoksi ja hyvin lähestyttäväksi. Kartalta voit suoraan katsoa muut vaihdantapyynnöt, joten toimivien naapurustojen muodostaminen pitäisi olla helppoa.

 

”Maailma näyttää siltä, millaiseksi joku on sen luonut” ja me Commussa olemme luomassa omaa maailmaamme ja haluamme teidät kaikki matkalle mukaan! Toivomme, että voimme joskus yhdessä todeta: ”Onpa kaunis maailma, tällaiseksi me sen loimme”

 

Jos haluat tukea toimintaamme, liity sisäpiiriimme ja saat (noin) viikoittain avoimen kirjeen meiltä, jossa kerromme mitä Commussa tapahtuu. Jaamme mokiamme, kokemuksiamme ja onnistumisiakin myös somessa, löydät meidät Instagramista, Facebookista ja LinkedInistä.

 

Terkuin Commun tiimin Sami, Karo ja Ronnie

Tykkäsitkö blogista? Jaa se kavereillesi! Share this with your friends!