Yritysten kokemuksia Commusta, commuapp.fi

Kehitä yrityskulttuuria auttamisen keinoin – lue vinkit!

Toimiva ja avulias yrityskulttuuri on jokaisen yrityksen unelma. Hyvin toimivilla yrityksillä näyttää olevan työpaikoilla yhteinen piirre: apua annetaan ja pyydetään helposti.

 

Organisaatio, jossa työntekijät auttavat mielellään työtovereitaan ja pyytävät apua, on monella tapaa hyväksi yritykselle. Avaamme seuraavaksi tärkeimpiä hyötyjä ja annamme muutamia ideoita siitä, miten päästä alkuun, jotta voit ryhtyä parantamaan yrityskulttuuria!

Auttaminen lisää luovuutta ja tuottavuutta

Oletko koskaan toivonut, että sinulla olisi ollut enemmän luovuutta ja tuoreita ideoita projekteihisi? Tai miten jokin tehtävä voitaisiin tehdä tehokkaammin, mutta et ole keksinyt sitä itse? Jos sinulta loppuu inspiraatio tai sinulla ei ole oikeaa tietoa, joku muu voi ehkä tarjota sinulle etsimäsi. Joskus avun pyytäminen on paras tapa edistää luovuutta.


Luovuus on eriskummallinen asia. Monet olettavat, että ihmiset joko ovat luovia tai sitten eivät. Kuitenkin tutkimuksissa käy ilmi, että suhteemme työtovereihin vaikuttaa luovuuteemme. Kollegat voivat myös auttaa sinua olemaan tuottavampi. Tuottavuus ei tarkoita sitä, että työskentelet taukoamatta, vaan sitä, kuinka hyvin pystyt keskittymään työhösi. Jos sinulle on esimerkiksi tapahtunut jotain järkyttävää yksityiselämässäsi, se vaikuttaa ymmärrettävästi tehokkuuteesi.


Koska jokaisella ihmisellä on erilaisia taitoja työkalupakissaan ja kokemuksia kannettavanaan, avun pyytäminen työtovereilta lisää sekä luovuutta että tuottavuutta. On upeaa, jos pystyy saavuttamaan suuria asioita itse, mutta kollegoilta neuvojen pyytäminen ei tee sinusta heikompaa tai epäpätevämpää. Voit aloittaa pyytämällä kollegaltasi palautetta tulevasta Powerpoint -esityksestä. Aloita siis pienestä!

Auttaminen vähentää työntekijöiden yksinäisyyttä

Työskentelet kokopäiväisesti ja vietät töissä 8 tuntia päivässä. Se on kolmasosa päivästä. Kuvittele nyt, ettet tunne yhteyttä kollegoihisi koko tuona aikana. Tunnet olosi yksinäiseksi, jos tämä jatkuu viikkoja ja kuukausia. Koska ihmiset ovat luonnostaan sosiaalisia olentoja, se, ettei tunne kuuluvansa yhteisöön, vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden mielenterveyteen.

 

Yksi asia on selvä: yksinäisyys on pahaksi mielenterveydelle. Joka kuudes suomalainen tuntee itsensä syrjäytyneeksi työpaikalla, ja alle 30-vuotiaista nuorista joka kolmas kokee yksinäisyyttä. 

 

Voimme vähentää työpaikalla esiintyvää yksinäisyyttä auttamisen keinoin. Tässäkin kohtaa voimme turvautua avun antamiseen ja pyytämiseen. Jostain syystä avun antaminen on helpompaa kuin avun pyytäminen. Toisaalta ihmiset haluavat usein olla avuliaita. Aloita siis tarjoamalla apua työpaikallasi: se saattaa madaltaa kaikkien apua tarvitsevien kynnystä pyytää apua. Jos apua ei tarjota näkyvästi, meillä on taipumus olettaa, että pyytäminen on liikaa ja että muilla on tärkeämpää tekemistä. Siksi tarjolla olevaa apua pitäisi tuoda näkyvämmin esille.

Auttaminen parantaa mielenterveyttä työssä

Luottamukseen perustuvan terveen yhteisön tunnistaa helposti: se on paikka, jossa jokainen voi turvallisin mielin myöntää tarvitsevansa apua. Auttamisen ajatuksen tuominen työympäristöön ja sen tekeminen normiksi vaikuttaa myönteisesti myös työntekijöiden mielenterveyteen. Yksinäisyyden vähentyminen työpaikalla on vain yksi tällaisen yrityskulttuurin eduista.

 

Kun meitä pyydetään auttamaan ja tunnemme, että meitä tarvitaan, saamme myös lisää itseluottamusta. Tuntuu yksinkertaisesti hienolta tehdä hyvää, vaikka se olisi vain pieni asia. Ja mikä parasta: kollegoiden auttaminen voi jopa vähentää todennäköisyyttä masentua! Onko sinulle koskaan käynyt niin, että vanhuksen auttaminen teki päivästäsi paremman? Tai johtiko eksyneelle turistille suunnan antaminen ihanaan keskusteluun ja piti sinut pirteänä lopun päivää? Tällaiset kokemukset saavat meidät tajuamaan, että olemme osa yhteiskuntaa, että emme ole yksin. Sama pätee myös työyhteisöön: voit tehdä muita onnelliseksi ja samalla kokea itsesi merkitykselliseksi.

 

Avun pyytäminen parantaa myös omaa mielenterveyttäsi. On olemassa raja sille, mitä ihminen voi ottaa vastaan sekä henkisesti että työmäärän suhteen. Jos alkaa tuntua siltä, että sinulla on liikaa tehtäviä käsissäsi, on oikea aika pyytää apua työkavereiltasi. Tehtävien hamstraaminen johtaa loppuunpalamiseen, joten tee itsellesi välillä palvelus. Muista, että stressiä voi hallita pyytämällä apua.

Auttaminen aktivoi yrityksen sisäistä viestintää

Kun auttamisajattelu on osa yrityskulttuuria, sisäisestä viestinnästä tulee aktiivisempaa. Ei ihme: jos ihmiset ymmärtävät, että he voivat luottaa kollegoihinsa, he avautuvat ja jakavat innokkaammin mielipiteitään. Työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta tulee rehellisempää ja rakentavampaa, mikä johtaa parempaan tuottavuuteen.

 

Lisäksi hyvä sisäinen viestintä lisää työntekijöiden sitoutumista. Tämä tarkoittaa, että se parantaa työntekijöiden motivaatiota suoriutua hyvin. Se ei ole mahdollista vain maksamalla kilpailukykyistä palkkaa: luottamus yritystä kohtaan ja työympäristön arvostus ovat ratkaisevan tärkeitä.

Auttaminen on kustannustehokasta

Yritykset joissa avun antaminen ja pyytäminen on helppoa, menestyvät myös taloudellisesti. Itse asiassa auttamisen arvojen käyttöönotto yrityksen arjessa ei maksa paljon. Upeaa avun antamisessa on se, että sitä voi tarjota kuka tahansa: et tarvitse mitään erityisiä taitoja auttaaksesi työtovereitasi. Tärkeää on sen sijaan auttajien ja autettavien välinen synergia.

 

Mutta eikö ole itsestään selvää, että haluamme apua pätevimmältä? Yhdysvaltalainen muotoiluyritys IDEO löysi tutkimuksessaan mielenkiintoisen ilmiön: ihmiset arvostavat enemmän luottamusta ja saavutettavuutta kuin auttavan henkilön pätevyyttä.

 

Yritykset, joissa apua annetaan ja pyydetään rennosti, kuuluvat yleensä parhaiten suoriutuviin yrityksiin. Lisäksi tällaisissa paikoissa työntekijöiden pysyvyys on korkea, joten uusien työntekijöiden palkkaamiseen ei tarvita paljon ylimääräisiä kustannuksia. Kuten aiemmin mainittiin, kannustaminen auttamiseen on suoraan yhteydessä työntekijöiden sitoutumiseen, ja yritykset, joissa työntekijöiden sitoutuminen on heikkoa, menettävät Yhdysvalloissa vuosittain yhteensä 450-550 miljardia dollaria!

Miten tuot auttamisen osaksi yrityskulttuuriasi?

Miten auttaminen voidaan siis sisällyttää yrityskulttuuriinne? On erityisen tärkeää huomata, että avun pyytäminen on joillekin ihmisille hyvin vaikeaa. Näin ollen avun pyytämiseen ei pitäisi pakottaa vaan rohkaista. Työntekijät, joilla on vahva vastuuntunto, ajattelevat usein, että heidän on tuotettava parhaat tulokset yksin ja saattavat jopa hävetä pyytää apua. Sen sijaan, että käyttäisit sanaa “apua”, voit muotoillla avunpyynnön muulla tavalla:

“Voisitko neuvoa, miten kirjoitan tämän sähköpostin selkeämmin?” tai “Haluaisin kuulla mielipiteesi talousraportistani, jotta voisin parantaa sitä”.


Yrityksenä kannattaa aloittaa pienistä asioista, kuten yritysten vapaaehtoistyöstä tiimeissä, jotta kynnys auttaa yleisesti madaltuu. Erityisesti työntekijöille, jotka eivät ole koskaan tehneet vapaaehtoistyötä, sen tekeminen yksin on suuri askel, joten tee auttamisesta helpompaa järjestämällä yhteisiä auttamisen tempauksia. Kun kaikki työyhteisössä ovat tottuneet auttamisen ajatukseen, on heidän vuoronsa pyytää apua, jos he haluavat pyytää apua. Muista, älä pakota vaan kannusta,


Voit myös järjestää pieniä työpajoja, jotta työyhteisösi ymmärtää, että apu voi olla todella pientä, mutta silti merkityksellistä. Jaa yrityksen sisäisissä kanavissa tarinoita ihmisistä, joilla on ollut myönteisiä kokemuksia auttamisesta, jotta saat yksityiskohtaisia esimerkkejä. Voisitte järjestää myös seminaareja tai webinaareja, joiden teemat liittyvät auttamiseen ja mielenterveyteen. Tärkeintä on aloittaa mahdollisimman pian ja mahdollisimman helpolla tavalla!

Commu on uusi yritysvapaaehtoisuuden ja auttamisen alusta, tule mukaan!

Yrityskulttuuri, jossa rohkaistaan antamaan ja pyytämään apua, edistää hyvää monella tavalla: tuottavuus kasvaa, työntekijät ovat onnellisempia ja terveempiä, suorityskyky kasvaa ja yritys säästää kustannuksissa. Kaikkia muutoksia ei tarvitse tehdä kerralla; yrityskulttuurin vaaliminen vie aikaa, ja se on ihan OK.

 

Kun auttaminen on otettu riittävän hyvin käyttöön yrityksen arjessa, on paljon helpompi edetä seuraaviin vaiheisiin. Jos haluat apua yrityskulttuurisi kehittämiseen auttamisen keinoin, voit hyödyntää auttamisen tori Commun tarjoamia työkaluja! Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa tapaaminen kätevästi kalenteriisi!

Tykkäsitkö blogista? Jaa se kavereillesi! Share this with your friends!