Näin kehität yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa

Popup -vapaaehtoisuus on uusi vapaaehtoisuuden muoto, jossa vapaaehtoinen osallistuu kertaluontoisesti tai reaktiivisesti järjestön tai yhdistyksen toimintaan. Popup -vapaaehtoisuus ei vaadi sitoutumista tai esimerkiksi järjestön jäsenyyttä. Popup -vapaaehtoisuudesta kiinnostuneen elämä voi olla kiireistä opiskelujen, perheen tai työn vuoksi, jolloin perinteistä, pitkäjänteistä vapaaehtoisuutta on vaikea sovittaa arkeen.

 

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin koordinaattori Helmi Saksholmin mielestä kaikille pitää antaa mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä oman näköistä vapaaehtoistyötä.

“Vapaaehtoistoiminnan nouseva trendi on nopeatempoinen ja reaktiivinen popup -vapaaehtoisuus”, Saksholm kertoo. “Perinteisesti vapaaehtoistoiminta on pitkäjänteistä ja sitovaa. Molempia vapaaehtoistoiminnan muotoja tarvitaan ja järjestötoimijoilta vaaditaan paljon joustavuutta, jotta voimme tarjota kaikille mahdollisuudet osallistua.”

 

Järjestöt voivat kehittää toimintaansa tarjoamalla popup -vapaaehtoismahdollisuuksia.

Miten kehitän järjestön popup -vapaaehtoistoimintaa?

Changemaker -verkoston ytimessä on nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus ja vapaaehtoisuus. Saksholm kertoo, että Changemaker pyrkii jatkuvasti keksimään uusia tapoja jolla vapaaehtoiset pääsisivät mukaan toimintaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

 

Popup -vapaaehtoisuus vaatii joustavuutta järjestöltä sekä valmiutta mukautua ja muuttaa mitä ollaan aiemmin totuttu tekemään. Saksholmin mielestä popup -vapaaehtoisuus on tullut jäädäkseen.

 

“Popup -vapaaehtoisuus on järjestöille huikea mahdollisuus!” Saksholm kertoo. “Sen avulla järjestön toimintaan voi löytyä kokonaan uusia vapaaehtoisia, joille järjestötoiminta ei ole aiemmin ollut tuttua tai mielenkiintoista. Me esimerkiksi mietimme jatkuvasti miten voisimme ottaa mukaan ne joilla on vähemmän aikaa ja resursseja ja jotka haluavat saada nopeasti jotain aikaiseksi ja nähdä vapaaehtoistyön tulokset.”

Vinkit popup -vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen järjestöissä

  • Mieti, millaiseen järjestön toimintaan on helppo tulla tutustumaan. Matalan kynnyksen vapaaehtoisuuden muotoja ovat esimerkiksi tapahtumiin osallistuminen, esitteiden postittaminen, muuttoapu tai kantaminen.
  • Popup -vapaaehtoinen tarvitsee tukea ja perehdytystä sekä joissain tapauksessa vakuutuksen. Luo toimintamalli, jolla uusi vapaaehtoinen otetaan vastaan ja miten hänet opastetaan toimintaan. Muista, että popup -vapaaehtoisuus on mainio keino löytää uusia vapaaehtoisia myös pitkäaikaiseen toimintaan.
  • Markkinoi uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia myös omien kanavien ulkopuolella.

 

Saksholmin vinkkaa, että popup -vapaaehtoistoimintaa kannattaa koordinoida lavealla kädellä. Esimerkiksi Changemakerin kohderyhmää ovat globaalista oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet nuoret ja nuoret aikuiset, muita kriteerejä ei ole. Tärkeämpää on halu vaikuttaa reilumman maailman puolesta ja kiinnostus vaikuttamistoimintaa kohtaan.

 

“Etsimme järjestöömme vapaaehtoisia, jotka haluavat olla toiminnassa mukana sekä lyhyemmän aikaa että pitkäjänteisesti”, Saksholm kertoo. “Siksi näen paljon potentiaalia popup -vapaaehtoisuudessa. Silloin vapaaehtoinen ei pelästy jo etukäteen, että nyt minun täytyy sitoutua miljoonaan asiaan. Tärkeämpää on, että vapaaehtoinen pääsee tutustumaan juuri itseään kiinnostavaan toimintaan.”

Miten vapaaehtoistoimintaa voisi kehittää, lue lisää commuapp.fi
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on jatkuvaa ideointia ja kokeilua.

“Commu on erittäin hyvä työkalu uusien vapaaehtoisten etsimiseen, sillä siellä tavoittaa moninaisesti eri taustasta ja ikäryhmistä tulevia ihmisiä”

Popup -vapaaehtoisuus toimii matalan kynnyksen keinona tutustua järjestön toimintaan

Popup -vapaaehtoisuus on ikään kuin kokeiluversio järjestön toiminnasta. Oikein toteutettuna popup -vapaaehtoisuus voi toimia sisäänheittotuotteena, jossa matalan kynnyksen kokeilun kautta toimintaan löytyy pidemmäksi aikaa uusia vapaaehtoisia. Järjestöiltä popup -vapaaehtoisuuden koordinointi vaatii suunnittelua ja digitaalisten työkalujen käyttöönottoa. Esimerkiksi omat sosiaalisen median kanavat eivät riitä uusien vapaaehtoisten houkuttelemiseen.

Changemakerissa on tunnistettu, että digitaalisuus ja monimuotoiset vapaaehtoisuuden tavat ovat nykypäivänä välttämättömyys. Verkosto tarjoaa vaikuttamistoiminnan ja vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia niin verkossa kuin kaduilla ja tapahtumissa. Changemaker on myös ottanut Commu -sovelluksen käyttöön popup -vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi.

“Commu on erittäin hyvä työkalu uusien vapaaehtoisten etsimiseen, sillä siellä tavoittaa moninaisesti eri taustasta ja ikäryhmistä tulevia ihmisiä”, Saksholm kertoo. “Järjestötoimintaamme kuuluu paljon jalkautumista, mutta kun menemme esimerkiksi yliopistoon, tavoitamme vain opiskelijoita. Järjestötoreilla taas tapaamme harvoin täysin järjestötoiminnan ulkopuolisia henkilöitä. Näen Commun paikkana, joka kokoaa erilaisia ihmisiä yhteen auttamisen äärelle. Commun kautta saamme sitä kautta viestiämme laajemmalle ja monipuolisemmalle yleisölle.”

 

Oletko mukana yhdistyksessä ja haluaisit löytää toimintaasi  lisää vapaaehtoisia? Commun kautta popup -vapaaehtoistoiminnan organisointi ja markkinointi on helppoa. Lue lisää ja avataan teille maksuton organisaatiotili!

Tykkäsitkö blogista? Jaa se kavereillesi! Share this with your friends!