Foreninger

Hvordan få din organisasjon inn i Commu

Commu organisaatioille, commuapp.fi

Last ned Commu

Last ned Commu fra din app-butikk og lag en konto med organisasjonens e-postadresse. Ta så kontakt med oss! 

Welcome to Commu blob, commuapp.fi

Få en organisasjonskonto

Vi åpner din organisasjonskonto i Commu hvor du kan søke etter frivillige.

Avaa organisaatiotili commuapp.fi

Hjelp og be om hjelp

Organisasjonen din er nå i Commu! Nå er det tid for synliggjøre frivillighet for folk i nærområdet. Opprett en annonse og be om hjelp for din organisasjon eller fortell om aktiviteter.  

Hvordan fungerer en organisasjonskonto i Commu?

En organisasjonskonto i Commu er et effektivt verktøy i en travel organisasjonshverdag som foreninger og sportsklubber kan bruke for å nå frem til nye frivillige i nærområdet og informere dem om aktiviteter. 

  • Du kan opprette flere brukernavn for den samme organisasjonskontoen. Slik får flere i organisasjonen tilgang til å lage annonser og kommunisere med Commubrukere.  
  • Du kan opprette annonser i kartet, for eksempel der organisasjonen din har kontor, for å informere om aktiviteter og tilstelninger, samt behov for frivillige. 

Den innebygde chatten i Commu-appensenker terskelen for å ta kontakt og all kommunikasjon kan foregå på ett og samme sted. 

Commu is a volunteer management software for nonprofits

Skal vi samarbeide?

Vi venter på å høre fra deg! Kontakt oss for et kort møte på 15 minutter! 

Samarbeidspartnere