Commu for foreninger

Hvordan få foreningen din inn i Commu

Commu organisaatioille, commuapp.fi

Last ned Commu

Last ned Commu fra din app-butikk og sett opp en konto med foreningens

e-postadresse. Så tar du kontakt med oss! 

Welcome to Commu blob, commuapp.fi

Få en organisasjonskonto

Vi vil så åpne en organisasjonskonto i Commu, der du kan søke etter frivillige.

Avaa organisaatiotili commuapp.fi

Hjelp og be om hjelp

Hurra, foreningen din er nå i Commu! Nå er det tid for å vise folk i nærområdet at du ser etter frivillige. Lag dine egne annonser for å søke etter frivillige og fortelle om aktiviteter.

Hvordan fungerer en organisasjonskonto i Commu?

Commus organiasjonskonto gir et verktøy for travle foreninger og sportsklubber kan bruke til å finne nye frivillige i lokalmiljøet og informere dem om aktiviteter.

  • Du kan opprette flere brukernavn for den samme organisasjonskontoen. Dette tillater forskjellige folk i organisasjonen å opprette annonser og ha samtaler med Commubrukere.  
  • Du kan lage annonser i kartet, for eksempel med utgangspunkt i organisasjonens lokaler, for å informerer og aktiviteter og spesielle tilstelninger i tillegg til å søke etter frivillige. 

Den innebygde chatten i Commu-appen gir en lavterskel kontaktflate og gjør det enkelt å holde all kommunikasjon på ett og samme sted.

Commu is a volunteer management software for nonprofits

Skal vi samarbeide?

Vi venter på din melding. Ta kontakt for et kort informasjonsmøte på 15 minutter.

Samarbeidspartnere