Kjernegruppe

Commus kjernegruppe

Helper and who needs help, commuapp.fi

Commus kjernegruppe er et lite samfunn innen Commu med folk som deler våre mål og verdier og vil være med på å vri storsamfunnet mot en mer inkluderende livsstil – en verden der ingens behov for støtte er for lite! 

Søk om å bli med i Commus kjernegruppe! 👇