För företag CSR

Främja företagens sociala ansvar ur medarbetarnas perspektiv - enkelt och mätbart!

Vill du förbättra känslan av gemenskap på din arbetsplats? Behöver du konkreta åtgärder och data för ditt företags hållbarhetsmål?

Commu gör det enkelt att uppnå dina mål för socialt ansvar, med hjälp av företagsvolontärarbete och en ansvarsgemenskap med medarbetarna i centrum!

Yritysten hyvät teot helposti ja mitattavasti, commuapp.fi yritysvapaaehtoisuus

Börja med företagsvolontärarbete!

Commu är Finlands största hjälpplattform som sammanför människor som behöver hjälp och människor som vill hjälpa till.

Upptäck möjligheter, engagera dina anställda och hjälp dina lokalsamhällen!

Get help in Commu, ask for help and give help

En motståndskraftig arbetsgemenskap

Att hjälpa till och arbeta som volontär har visat sig öka välbefinnandet och minska stress. En lycklig arbetsgemenskap är mer produktiv och mer produktiv.

Haluan auttaa ihmisiä, anna apua Commun kautta commuapp.fi

Relevans för arbetslivet

Företagsvolontärarbete är ett konkret och engagerande sätt att uppnå målen för socialt ansvarstagande och förbättra arbetsgivarvarumärket.

Så här fungerar det

Impact Leader hjälper dig och dina medarbetare att samlas kring hållbarhetsmål och projekt. Se till att dina mål är kända, engagera människor med utmaningar, möjliggör lokala initiativ och hitta fler möjligheter från nätverket.

Låt oss hjälpa dig med Impact Events och kickstarta de goda gärningarna med evenemang som är enkla att delta i och organisera. Vi hjälper dig att ta reda på vad folk vill ha och söker upp platserna åt dig.

Använd team för att skapa lokala sub-communities för deras aktiviteter, t.ex. hobbyer, lokala projekt, kontorsplatser eller ERG-grupper. Spåra goda gärningar med hjälpregister och skicka enkelt information med Pings.

Få det att synas. Använd Impact Profile som din offentliga och alltid uppdaterade profil för ditt CSR-engagemang. Publicera berättelser i Commu för hela nätverket och bygg upp ett varumärke som en hållbar aktör.

Företagsvolontärarbete är ett konkret sätt att göra gott
"Vi vill utveckla socialt ansvarstagande i vår företagskultur. Att hjälpa hjälper våra medarbetare att vara en del av förändringen. Som företag vill vi göra det möjligt för våra medarbetare att engagera sig i de sociala och miljömässiga frågor som är viktiga för dem."

Anni Hallila, Head of People and Culture, Framery

Vi får värme för livet - nu också genom Commun!
"TGenom att ge våra anställda ett enkelt sätt att volontärarbeta skapar vi också en känsla av gemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen.” 

Kommunikationschef Hanna Sauroja, Loimua.

Endast ansvarsfulla affärer är vettiga och lönsamma på lång sikt.
"Styrkan med Commu-appen, särskilt i företagssammanhang, är att den sänker tröskeln för anställda att ge sin värdefulla tid till människor som behöver hjälp i sin vardag. Dessutom får vi meningsfulla data från aktiviteten, som också hjälper oss i vår egen kommunikation.

Petteri Poukka. Grundare och innehållsdirektör Louhos Digital Oy

Hjälp för vardagen, en anledning att fira
"Vi vill stödja personalens välbefinnande - genom att hjälpa andra och få hjälp när det behövs. Våra experter bor över hela Finland, så det är fantastiskt att Commu finns på telefonerna som en personalförmån."


VD Rami Heinisuo, Eduix

Eduix
Previous
Next

Case: Framery hjälper till med välbefinnandedag

Så här utvecklades samarbetet med vår kund Framery. Framery är världens ledande designer och tillverkare av ljudisolerade arbetsytor och lösningar för arbetsytor.

1. Involvera personalen genom en enkät

Vi inledde samarbetet med en enkät för att ta reda på vilken typ av stödverksamhet som skulle vara meningsfull och relevant för personalen.

PS. Vi genomför denna undersökning kostnadsfritt för ditt företag!

Frameryn henkilöstö osallistui vapaaehtoistoimintaan, yritysten vapaaehtoisuus helposti ja mitattavasti, commuapp.fi Commu

2. Samordning och kommunikation

Vi vänder oss till Communs medlemsföreningar och andra lokala föreningar för att hitta möjligheter att hjälpa till, i enlighet med personalens önskemål. Vi kommer överens om platser, tider och sätt att hjälpa till. Med hjälp av Communs verktyg delar vi in personalen i grupper och tillhandahåller kommunikation och vägledning.

Frameryn henkilöstö osallistui vapaaehtoistoimintaan, yritysten vapaaehtoisuus helposti ja mitattavasti, commuapp.fi Hyviä tekoja yrityksille

3. Välfärdsdagen för att hjälpa till!

Mer än 60 Framery-teammedlemmar gick ut för att hjälpa lokala föreningar och samhällen, från trädgårdsarbete till att skriva brev till ensamma, från att muntra upp äldre till att organisera insamlingar till djurhem.

 

Vi skötte PR och marknadsföring.

4. Att göra hjälp till en del av företagskulturen

Bra föder bra. Teamens gemensamma erfarenheter från Helping Well-dagen och den positiva synligheten i sociala medier och den lokala föreningen uppmuntrar dem att fortsätta hjälpa, och hjälp blir en del av organisationskulturen. Personalen kan hjälpa till via Commu-appen. Framery kan använda hållbarhetsdata från Commu för rapportering och kommunikation.

Yritysvapaaehtoisuus parantaa työnantajabrändiä, aloita yrityksen vapaaehtoistyö commuapp.fi

Gör årets mest konkreta hållbarhetsgest

Letar du efter ett enkelt sätt att komma igång med företagsvolontärarbete? Bli företagspartner i Finlands största volontärevenemang #1000tekoa i november 2023.

Commu kiittää 1000tekoa -kumppaneita, kiitos yhteistyöstä! (1)

Gör hjälp till en del av din verksamhet

Oavsett om ditt företag redan är engagerat i volontärarbete eller precis har börjat kan vi hjälpa dig att uppnå dina mål för socialt ansvarstagande. Du kan välja mellan enstaka välbefinnandedagar för volontärarbete för att engagera dina anställda, till månatliga volontärmöjligheter och effektrapportering.

63% av de anställda anser att företagsansvar är ett viktigt kriterium när de väljer arbetsgivare (Oikotie. Responsible Employer Survey 2021).